Advanced search

Krups xp9000

Lift steam nozzle

Zdenek68

January 17, 2023 01:58 pm

*

Coffee drinker

Group: Mitglieder

Posts: 1

Member No.: 62322

Joined: January 17, 2023

Komunikat o błędzie „Podnieś dyszę pary”. Jednak dysza pary jest podniesiona.